תקנון האתר: 

כללי:

1. אתר זה הינו אתר בבעלות פרטית. אנו עושים שימוש במידע המתפרסם ע"י מפעל הפיס לרבות במשחקונים צ'אנס – 777 – לוטו - אתר זה אינו מקושר בשום צורה לאתר של מפעל הפיס ומופעל באופן פרטי.

2. תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש במידע שבאתר www.chanceil.net (להלן: "האתר") בכל דרך שהיא. הכניסה לאתר והשימוש בו או במידע המצוי בו, מהווים הסכמה של המבקר לתנאי שימוש המפורטים להלן.

3. תוכן האתר הוא לצרכי מידע והשימוש בו הוא על אחריות המשתמש / מבקר.

4. מנהלי האתר רשאים ושומרים לעצמם את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם), ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר. המבקר/ משתמש באתר מתחייב לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.

5. הנגשה - אתר זה פטור מהנגשה בשל כך שעוסק זה הינו עוסק פטור. יחד עם זאת על מנת להנגיש את האתר לכלל הציבור , לרבות אנשים עם מוגבלויות. אתר זה הונגש לטובת כלל המשתמשים.


תנאי השימוש באתר:  

1. המידע באתר מיועד לכל מי שמלאו לו 18 שנה ומעלה, שימוש בתכנים של אתר www.chanceil.net הינו הסכמה מפורשת של המשתמש לנאמר בתקנון זה והינו באחריות המשתמש בלבד.

2. שימוש מסחרי בהמלצות / מאמרים / תכנים שבאתר יעשה אך ורק בהסכמה של מפעילי האתר.

3. המידע באתר עלול לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. אין מנהלי האתר אחראים לאי דיוקם ושלמותם של חומרים אלו . יובהר כי פרסום התכנים והמלצות על ידי מנהלי האתר, לא תתפרש כהצעה למשתמש ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, או הסכמה של מנהלי האתר עם האמור בפרסומים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על המידע וההמלצות המתפרסמות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לעניין זה.

4. מנהלי האתר לא יישאו באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק (ישיר או עקיף), המבוססת על פרסום החומרים / מאמרים ולרבות ההמלצות ושיטות המצויות בו.

5. אתר זה פטור מהנגשה בשל כך שעוסק זה הינו עוסק פטור. יחד עם זאת על מנת להנגיש את האתר לכלל הציבור , לרבות אנשים עם מוגבלויות. אתר זה הונגש לטובת כלל המשתמשים
מינוים :
חברי המנוי זכאים לצפות בכל קטגוריות ה VIP שבמנוי.

תוכן ומדיניות המינוי :

מנוי פלטינה - חודשי ב 400 ש"ח.

חברי המנוי זכאים לצפות בכל קטגוריות ה VIP שבמנוי. כמו כן חלה התחייבות שלנו בעלי האתר. כלפי המנוי , אנו מתחייבים שבקטגוריה הראשונה - "המלצות VIP - צ'אנס" תהיינה לפחות המלצה אחת אשר תהיה זוכה במהלך חודש שלם. במידה ובמהלך חודש שלם לא תהיה המלצה זוכה. יהיה זכאי המנוי להמשיך להנות מהמלצות האתר ללא תשלום נוסף מצידו ועד אשר תגיע המלצה זוכה. בקטגוריה זו המנוי מורכב מ 7  צירופים. מתוכם 3 צירופים צ'אנס 3 - שיטתי ב 10 ש"ח לצירוף. 2 המלצות צ'אנס 3 רגיל והמלצה אחת רב צ'אנס רגיל.

מנוי זהב - חודשי ב 350 ש"ח.


חברי המנוי זכאים לצפות בכל קטגוריות ה VIP שבמנוי , בשונה ממנוי הפלטינה לו יש התחייבות בקטגוריה "המלצות VIP - צ'אנס" , על חברי מנוי הזהב , חלה התחייבות שלנו בעלי האתר כלפי חברי המנוי , אנו מתחייבים כי בקטגוריה - "VIP - שיטתי עד 20 / שיטיתי ע"פ המלצה הקודם מביניהם תהיינה המלצה זוכה במהלך החודש. בקטגוריה זו יש שתי המלצות יומיות בלבד בסך 20 ש"ח להמלצה או טופס שיטתי בעלות 30 /40 ש"ח להמלצה. . במידה ובמהלך חודש שלם לא תהיה המלצה זוכה. יהיה זכאי המנוי להמשיך להנות מהמלצות האתר ללא תשלום נוסף מצידו ועד אשר תגיע המלצה זוכה בקטגוריות אלו.

מנוי כסף - חודשי ב 300 ש"ח.

חברי המנוי זכאים לצפות בכל קטגוריות ה VIP שבמנוי , אך בשונה ממנויי הפלטינה והזהב. לא חלה התחייבות שלנו כלפי חברי המנוי , ואיננו מתחייבים לשום המלצה. 

מנוי VIP - שבועי ב 200 ש"ח  
חברי המנוי זכאים לצפות בכל קטגורית VIP שבמנוי אך בשונה ממנוי הפלטינה / זהב .לא חלה התחייבות להמלצה שלנו כלפי חברי המנוי ואיננו מתחייבים לשום המלצה , כמו כן מנוי זה הינו היחיד, שתוקפו הוא לשבוע בלבד ( כולל סופ"ש)

כמו כן למנויים יהיה אפשרות לצפות בקטגוריות נוספות של טפסים שיטתיים.
קומבינציה - טפסים שיטתיים המותאמים ע"פ סטטיסטיקה ייחודית ע"פ המלצות.

מנוי דאבל 
גם מנוי VIP  ב 250 ש"ח - דהיינו מנוי כסף וגם כניסה לקבוצת ה VIP  בפייסבוק ב 250 ש"ח ( במקום 500 ש"ח לקבוצה לבד).  - התשלום לקבוצה הוא לשנה. התשלום למנוי הוא לחודש. 

מבצעים
מנוי דאבל - עצמאות

גם מנוי VIP  ב 200 ש"ח - דהיינו מנוי כסף וגם כניסה לקבוצת ה VIP  בפייסבוק ב 200 ש"ח ( במקום 500 ש"ח לקבוצה לבד).  - התשלום לקבוצה הוא לשנה. התשלום למנוי הוא לחודש. 


מנוי חוזר - מנוי שמחדש את המנוי שלו בסיום התקופה זכאי לקופון הנחה בסך 50 ש"ח. לכל אחד מהמינויים חוץ ממנוי שבועי.
לקבלת קופון יש לפנות בהודעה דרך צור קשר / מייל או הודעה לדף בפייסבוק. 


מידניות המנוי:

זמני ההמלצות הם ימים א-ה דרך האתר שלנו בלבד, אין קבוצת ווצאפ, אין מספר טלפון. יובהר כי מנוי אשר יעשה שימוש בהמלצות מחוץ לאתר, ימצא את עצמו חסום. ללא החזר כספי. אי הידיעה אינה פותרת מעונש שכן, מידע זה נמצא בתקנון אותו המשתמש / המנוי אישר.

קבוצת ה VIP :
קבוצת ה VIP הינה קבוצת פיסבוק סגורה לחברים אשר מבצעים אליה תשלום שנתי במחיר סמלי. בקבוצה מי שממליץ אלו מגשרים ( מפקחים אשר אחראים על הסדר בקבוצה. הם עושים זאת פעם אחת בשבוע אלה אם כן נקבע ע"י מנהלי האתר אחרת ,ו / או חל חג או אירוע שלא מאפשר להם למסור את ההמלצות. החברי הקבוצה מאשרים לפני ביצוע התשלום שהם מאשרים זאת. כמו כן בקבוצה זו יהיה ניתן לצפות בסטטיסטיקה בלעדית של צירופים עבור צ'אנס 2 / צ'אנס 3. יובהר בזאת כי כל משתמש בקבוצה אשר ימצא עושה שימוש בחומרים בקבוצה לרבות צילומי מסך מהקבוצה החוצה יחסם ללא החזר כספי.


יובהר כי ,לאחר התשלום עבור התכנים שבתשלום לא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי או לביטול. פרסום התכנים והמלצות על ידי מנהלי האתר, לא תתפרש כהצעה למשתמש ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, או הסכמה של בלי האתר עם האמור בפרסומים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על המידע וההמלצות המתפרסמות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.


מובהר כי לאחר התשלום , המנוי צריך לבצע הרשמה לאתר / כתובת המינויים www.vipchance.net לאחר ההרשמה יש להודיע לנו על כך
דרך דף הפייסבוק או לחלופין דרך כתובת המייל  chanceil0120@gmail.com לאחר שנציג האתר יבדוק את התשלום. תאושר גישה לאתר ההמלצותמובהר כי זמני המנוי הן עבור האתר והן עבור קבוצת הפיסבוק המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים בזמני המנוי כגון חגים מועדים חופשות וכדומה אשר אינם תלויים בבעלי האתר. המשתמש מאשר כי מקבל זאת ברגע שמבצע תשלום וכן, מאשר כי ידוע לו כי בעלי האתר לא יהיו אחראים לחגים ומועדים בין היתר, במקרים הבאים -"כוח עליון", ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל הזכיין, וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת בעלי האתר. 


שימוש באתרים צד ג:
מנהלי האתר אינם אחראים לתוכן המופיע באתרי צד ג' שהקישורים אליהם מופיעים באתר כמו כן מובהר ומודגש כי למנהלי האתר אין שליטה על תוכנם של אתרים אלה.

דיור ושיווק דיגיטלי

מנהלי האתר ישלחו במייל / מסנג'ר / פייסבוק  למשתמשי האתר הרשומים אצלה / למבקרים באתר , מידע בדבר שירותיה / מידע שיווקי ופרסומי, וקוד אישי עבור המשתמש - במידת הצורך.


זכויות יוצרים:
כל הזכויות שמורות © www.chanceil.net
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לפרסם ולשתף תוכן מאתר זה ללא הרשאה מבעלי האתר. כל העובר על תנאים אלו צפוי לתביעה על הפרת זכויות יוצרים.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של  האתר ובעלי האתר.