777


777

המלצות 777  

ביום 7.6.20 - נתפס 7 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 16/09/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 10/11/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
עלו המלצות חדשות ביום 20.06.21
עלו המלצות חדשות ביום 19.07.21