777


777

המלצות 777  

ביום 7.6.20 - נתפס 7 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 16/09/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 10/11/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
עלו המלצות חדשות ביום 28.06.20
עלו  המלצות חדשות ביום 07.08.20
עלו המלצות חדשות ביום 06.09.20
עלו המלצות חדשות ביום  08.11.20
עלו המלצות חדשות ביום 03.01.21
עלו המלצות חדשות ביום 17.02.21
עלו המלצות חדשות ביום 24.04.21