777


777

המלצות 777  

ביום 7.6.20 - נתפס 7 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 16/09/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 10/11/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
עלו המלצות חדשות ביום 28.06.20
עלו  המלצות חדשות ביום 07.08.20
עלו המלצות חדשות ביום 06.09.20
עלו המלצות חדשות ביום  08.11.20
עלו המלצות חדשות ביום 03.01.21
עלו המלצות חדשות ביום 17.02.21