סטטיסטיקה 123

המלצות 123 -  יעלה בקרוב

ניתן לבצע סגירה במקום השלמה, עלות סגירת שני מספרים עבור טופס בשקל אחד היא 90 ש"ח. ניתן לשחק בקלות ע"פ שיטת ההכפלות בסטטיסטיקה. 


סטטיסטיקה 123 - היחידה בישראל

חדש - טבלת צירופים חסרים ( לא רשימה מלאה)