טבלת סטטיסטיקה - בלעדית


טבלת סטטיסטיקה - בלעדית

טבלת צ'אנס -  לעזרה במשחק

יש לקרוא את הטבלה משמאל לימין