הצירוף הלוהט - 123

המלצות 123  - חודש מאי

ניתן לבצע סגירה במקום השלמה, עלות סגירת שני מספרים עבור טופס בשקל אחד היא 90 ש"ח. ניתן לשחק בקלות ע"פ שיטת ההכפלות בסטטיסטיקה.