המלצות 777

המלצות 777  

ביום 7.6.20 - נתפס 7 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 16/09/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 10/11/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 18.10.21 - נתפס 6 מ 7 המלצה מספר 1
ביום 13.11.22 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 3
ביום 01.01.24 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 3
    
המלצות חדשות עלו ב 01.06.24