המלצות 777

המלצות 777  

ביום 7.6.20 - נתפס 7 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 16/09/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 10/11/20 נתפס 6 מ 7 - המלצה מספר 1
ביום 18.10.21 - נתפס 6 מ 7 המלצה מספר 1
עלו המלצות חדשות ביום 14.07.22