המלצות לוטו

המלצות משחקי הלוטו

המלצות לוטו הגרסה החדשה באמצעות תוכנה exetr 1.3

המלצות לוטו פבואר
ביום 3.3.21 נתפס 5 מ 6 ללא נוסף לוטו רגיל
ביום 1.1.22 נתפס 3 מ 5 בטופס שיטתי 5=6 רגיל.