1 דקות קריאה
הנפילות הגדולות בצ'אנס - במנוי

ליקטנו לכם חלק קטן ממיטב הנפילות והפספוסים במנוי בואו להתעצבן יחד

2021 - המלצה לפי קוד למנוי - נפילה של קלף פספוס של 55 אלף ש"ח 
קישור לפספוס

2021 - המלצה לפי קוד למנוי - תחזיקו חזק - נפילה של קלף פספוס של 200 אלף ש"ח קישור לפספוס

2020 -  המלצה לפי קוד - נפילה של קלף, פספוס של 155 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 70 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 70 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 95 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 180 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2021 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 170 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2021 -  המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 140 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 130 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 180 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2021 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף, פספוס של 115 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד - נפילה של קלף , פספוס של 110 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2021 - המלצה לפי קוד למנוי - נפילה של קלף - הנפילה הגדולה ביותר שהייתה לנו
פספוס של 290 אלף ש"ח !!!
קישור לפספוס

2021 - השלמה לזוג להוט - פספוס של 100 אלף ש"ח 
קישור לפספוס

2020 - המלצה לפי קוד ,נפילת קלף פספוס של 80 אלף ש"ח
קישור לפספוס

2021 - המלצה לפי קוד - נפילת קלף פספוס של 55 אלף ש"ח
קישור לפספוס